Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
BL&A Kauneuskeskus Oy

Hämeenkatu 3 LH 20

05800 Hyvinkää

Y-tunnus: 2769996-6

 

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Anni Peltomäki            p. +358 408309821        anni@blakauneuskeskus.fi
Laura Lehtinen            p. +358 407413432        laura@blakauneuskeskus.fi

 

REKISTERIN NIMI

BL&A Kauneuskeskus Oy:n asiakasrekisteri.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt BL&A SHOP -verkkokaupan asiakkaaksi ja/tai ostanut BL&A SHOP -verkkokaupasta tavaraa ja/tai palveluita.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on BL&A SHOP -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää BL&A SHOP -verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennetun sisällön, etujen, tarjousten ja muiden markkinointitoimenpiteiden tuottamiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilön asiakasnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan BL&A Kauneuskeskus Oy:n käytössä, paitsi BL&A Kauneuskeskus Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa tai yhteistyökumppania asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta BL&A Kauneuskeskus Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole BL&A Kauneuskeskus Oy:n tai sen palveluntarjoajan tai yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää BL&A Kauneuskeskus Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee BL&A SHOP
-verkkokaupan salasanasuojatulla palvelimella. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

TIETOJEN TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti BL&A Kauneuskeskus Oy:ssä. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. BL&A Kauneuskeskus Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käsittely tässä rekisteriselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin joko kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä BL&A SHOP
-verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse
info@blakauneuskeskus.com.

Asiakasta koskevat rekisteritiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä, elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.